Kagera Cooperative Union (1990) Limited

KAGERA CO-OPERATIVE UNION (1990) LTD

Jumla ya kilo Zilizoingia kwenye Kablasha la Mauzo: 

Robusta kg  367,375.50, Arabica kg  6,200.20

 

 

Taarifa ya Mnada wa Sita wa Kahawa