Kagera Cooperative Union (1990) Limited

Matokeo ya Mnada

KAGERA CO-OPERATIVE UNION (1990) LTD

Jumla ya kilo Zilizoingia kwenye Kablasha la Mauzo:


Robusta kg 458,229.9, Arabica kg 14,230.1

Matokeo ya mnada wa saba 25.06.2024